Υπηρεσίες Μηχανικού


 

Η Εταιρεία μας παρέχει ένα ολοκληρωμένο σύνολο τεχνικών υπηρεσιών, επιδιώκοντας να ικανοποιήσει τις σύγχρονες ανάγκες των πελατών μας και του συνεργαζόμενου τεχνικού κόσμου. Μέλημα μας είναι η διαρκής διερεύνηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και η επικαιροποίησή τους με βάση τις εξελίξεις της τεχνολογίας, τις αλλαγές της νομοθεσίας και τις επιταγές της βιωσιμότητας.

Με βαθιά τεχνική γνώση, εξειδίκευση και με γνώμονα τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, η AK Homes παρέχει στους πελάτες της άρτιες τεχνικά και επιστημονικά λύσεις αλλά και μακροχρόνια τεχνική υποστήριξη στη λειτουργία οποιουδήποτε έργου.

Οι υπηρεσίες που παρέχουμε είναι:

  • Έκδοση Ενεργειακών Πιστοποιητικών
  • Έκδοση Ηλεκτρολογικών Σχεδίων (ΥΔΕ) - Πιστοποιητικά ΔΕΗ
  • Μελέτη – Επίβλεψη Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων
  • Άδειες Λειτουργίας Καταστημάτων – Βιομηχανικών Χώρων
  • Πιστοποιήσεις Τουριστικών Καταλυμάτων – Άδειες ΕΟΤ
  • Μελέτες Πυρασφάλειας
  • Άδειες
  • Υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας
  • Εκτιμήσεις Ακινήτων

Η Εταιρεία AK Homes επιτυγχάνει να αποδεικνύει καθημερινά τους στόχους της για παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών αλλά και τεχνικών έργων με το υψηλό αίσθημα ευθύνης που τη διακατέχει.