Υπηρεσίες


Οι υπηρεσίες μας στο Real Estate:

 • ΔΩΡΕΑΝ ΕΚΤΙΜΗΣΗ
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 • ΕΠΙΔΕΙΞΗ
 • ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
 • ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
 • ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας στο Real Estate εδώ:

Οι υπηρεσίες μας στη Διαχείριση Ακινήτων:

 • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
 • ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ AIRBNB - HOMEAWAY & TRIPADVISOR
 • ΠΡΟΩΘΗΣΗ
 • ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Δείτε την ολοκληρωμένη λίστα με τις υπηρεσίες μας σχετικά με τη Διαχείριση Ακινήτων εδώ:

Οι υπηρεσίες μηχανικού που παρέχουμε:

 • ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ
 • ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΈΡΓΩΝ
 • ΆΔΕΙΕΣ ΕΟΤ
 • ΜΕΛΕΤΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
 • ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Δείτε όλες τις λεπτομέρειες για τις εξειδικευμένες υπηρεσίες μας εδώ:

Οι ασφαλιστικές μας υπηρεσίες:
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΖΩΗΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ
 • ΑΣΦΑΛΕΙΕΣ ΣΚΑΦΩΝ
Δείτε όλες τις λεπτομέρειες εδώ: